Orbit

View count: 9941

Circulation Services Section

This is an image
Section Chief:Shih, Chiu-Hsia

Address:151 Ying-Chuan Rd. Tamshi, Taipei  25137
Telephone:(02)2621-5656#2286
Fax:(02)2620-9923
E-Mail:mlib@mail.tku.edu.tw
Deputy:Yau, Ru-Ju

Members

Name Campus phone E-mail Deputy
Yau, Ru-Ju 2312 yau@mail.tku.edu.tw Huang, Yi-Min
Lee, Ruey-Lih 2312 happy888@mail.tku.edu.tw Chen, Fang-Chi
Ho, Meng-Ling 2659 135411@mail.tku.edu.tw Chen, Fang-Chi
Chen, Fang-Chi 2659 fangchi@mail.tku.edu.tw Lee, Ruey-Lih
Huang, Yi-Min 2659 yimin@mail.tku.edu.tw Lee, Ruey-Lih
Ho, Wen-Ting 2312 144370@mail.tku.edu.tw Ho, Meng-Ling
Chen, Yi-Ling 2312 149590@mail.tku.edu.tw Ho, Wen-Ting