Orbit

《玫瑰的名字》作者艾可逝世:「我是个哲学家,我只在周末写小说」

写下知名畅销小说《玫瑰的名字》(The Name of the Rose)的意大利作家、符号学专家艾可(Umberto Eco),
今日经意大利出版社Bompiani确认,已于上周五(2月19日)逝世,享寿84岁。
根据艾可家人向意大利媒体la Repubblica表示,艾可是在家中过世,但并未透露更多细节.

「人们常问我:『为什么你的小说不好读,却很成功?』
我有点被这问题给冒犯,这就像他们问一位女人:『你是如何让男人对你感兴趣?』」
                                                                                   ~The News Lens关键评论