Orbit

圖書館台北分館自 108年 10月 1日起調整平日開館時間。

自10月1日起,台北分館調整開放時間:

一、開放時間如下:
     (一)學期間  週一至週五  14:00-20:50
                            週六、日    9:20-16:50
     (二)閉館期間,可利用還書箱投遞還書。
二、國定假日等特殊休館日、寒暑假,請參閱本館網頁公告