Orbit

2019【畢業季獻禮】期刊/圖書轉贈活動!

舊愛、新歡情牽一世:鳯凰花開,畢業在即、圖書館期刊/圖書轉贈,,歡迎選取!

一、轉贈對象: 全校教職員生
二、轉贈時間: 
     
總  館:
台北分館:
1080522() 10:00 ~  17:00
1080522() 13:30 ~  20:30
三、轉贈地點: 
      總  館--總館2樓大廳
台北分館--台北分館(台北校園5)
四、請自備環保袋。 
五、期刊轉贈清冊詳見下列電子檔!
 Ø  201905期刊轉贈清冊
六、聯絡人:陸桂英小姐(校內分機 2651)