Orbit

瀏覽人次: 6342

新片閱選


                                         新片閱選清單


                                       閱選期間:107/11/19~107/11/29        非書室
編號 片名 條碼 備註
1 JO JO 的奇妙冒險:不滅鑽石 20000000001 
2 換季男友 20000000002 
3 我是你轉世老爸 20000000003 
4 今天跳舞不打仗 20000000004 
5 烈愛天堂 20000000005 
6 亂世傷痕:末代總督的秘密 20000000006 
7 宿怨 20000000007 
8 喜歡你、愛上你、遠離你 20000000008 
9 完美社區謀殺案 20000000009 
10 厭世媽咪日記 20000000010 
11 人生無限露營車 20000000011 
12 天才數學家-拉馬努金 20000000012 
13 天上的駱駝 20000000013 
14 憤怒的菩薩 20000000014 
15 憤怒的菩薩 20000000015 
16 憤怒的菩薩 20000000016 
17 我在台灣,你好嗎【印尼篇】 20000000017 
18 我在台灣,你好嗎【印尼篇】 20000000018 
19 我在台灣,你好嗎【印尼篇】 20000000019 
20 我在台灣,你好嗎【越南篇】 20000000020 
21 我在台灣,你好嗎【越南篇】 20000000021 
22 我在台灣,你好嗎【越南篇】 20000000022 
23 搬戲人生 20000000023 
24 搬戲人生 20000000024 
25 搬戲人生 20000000025 
26 搬戲人生 20000000026 
27 搬戲人生 20000000027 
28 搬戲人生 20000000028 
29 漂流遇見你 20000000029 
30 酒神舒曼 20000000030 
31 離經判愛 20000000031 
32 雙面疑雲 20000000032 
33 自由戰士:光線俠 20000000033 
 
(1) 代理商將新影片先送至本組,提供讀者於館內觀賞。
(2) 因影片尚未購買,請工讀生借閱時注意教導學生小心取片、還片時仔細檢查。
(3) 觀賞者請填「新片閱選」問卷,作為續辦活動及購買影片的參考。
Last Updated:
資訊提供單位: 典閱組