Orbit

瀏覽人次: 4915

新片閱選


                                                新片閱選片單
                                                       
                 閱選期間:106/5/19~106/05/31                   非書組
                                                   
編號 片名 條碼 備註
1 解語花 20000000001 
2 我的女兒卡琳卡 20000000002 
3 湄公河行動 20000000003  
4 即刻殺機 20000000004 
5 無限純白的妳 20000000005 
6 討厭的女人 20000000006 
7 雙面艾莉斯 20000000007 
8 我們的輕狂年代 20000000008 
9 海的彼端 20000000009 
10 黑吃黑 20000000010 
11 路易的第九條命 20000000011 
12 魔宮魅影 20000000012 
13 遇見街貓BOB 20000000013 
14 巴塞隆納夜未眠 20000000014 
15 歡迎光臨貝拉的奇幻花園 20000000015 
16 再見瓦城 20000000016 
17 沖天火 20000000017 
18 麥兜我和媽媽 20000000018 
                          

(1) 代理商將新影片先送至本組,提供讀者於館內觀賞。
(2) 因影片尚未購買,請工讀生借閱時注意教導學生小心取片、還片時仔細檢查。
(3) 觀賞者請填「新片閱選」問卷,作為續辦活動及購買影片的參考。