Orbit

4.24(一)开幕式

13:30 ~ 13:35 宋雪芳馆长致欢迎词

13:35 ~ 13:40 张家宜校长致词

13:40 ~ 14:00 国际副校长 戴万钦博士
                       分享:淡江大学与世界姊妹校大学学座落的城市

14:00 ~ 14:10 书香。咖啡香。彩绘杯
       
     展览   美国文学阅读地图与姊妹校城市主题书展
              林炯垚教授与他的杯旅奇缘──大学纪念杯收藏展

~邀您一同共飨知识盛宴~